Privacy policy van pluzcare

pluzcare respecteert uw privacy

Hieronder de privacyverklaring in een zeer beknopte weergave. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de pdf-bijlage.

Voor meer informatie: download de privacyverklaring in pdf.
Download PDF

Persoonsgegevens worden door pluzcare uitsluitend verwerkt met toestemming van de eigenaar c.q. houder. Op eerste verzoek van de eigenaar c.q. houder worden persoonsgegevens aangepast dan wel verwijderd. Persoonsgegevens die door de eigenaar c.q. houder zelf zijn ingevoerd èn beheerd worden in de systemen van pluzcare zijn te allen tijde door de eigenaar c.q. houder zelf aan te passen dan wel te verwijderen.