Visie


Wij van pluzcare hebben de visie dat het welbevinden van zorgvragers verbeterd wordt door vanuit het perspectief van de zorgvrager te kijken, namelijk niet meer vóór of mét hen zorg invullen, maar dóór de zorgvrager zelf zorg invullen.

Wij van pluzcare hebben de visie dat de positie van de ZZP-er in de zorg verbeterd wordt door vanuit hun positie te kijken, namelijk een zelfstandig overeengekomen beloning naar prestatie en naar tevredenheid.

Zorgvragers en zorgverleners maken onderling afspraken.


Missie

Wij van pluzcare hebben een missie: Verdien kwaliteit. Kwaliteit verdient.

Wij werken aan een eenduidige governance structuur van samenwerking tussen mensen en instanties om de zelfbeschikking van zorgvragers en zorgverleners te bewerkstelligen. Een structuur die faciliteert in het bij elkaar brengen van zorgvragers en zorgverleners, in het maken van afspraken over omvang en vergoeding, kortom een structuur die voor je werkt. Wij blijven ons hieraan committeren opdat iedereen tevreden wordt.

Strategie

Wij van pluzcare hebben een strategie, die alle betrokken partijen, mensen en instanties, dezelfde taal laat spreken op basis van dezelfde gevalideerde gegevens. Op een digitaal platform, altijd en overal eenvoudig te bereiken, in een netwerk van deskundige hulplijnen en ondersteuningsmiddelen, tegen minimale kosten en transparant voor wie het aangaat. Elke betrokkene kan slechts zien wat nodig is, en moet doen wat nodig is. Maatwerk dus.

Bij de visie, missie en strategie van pluzcare horen een aantal waarden die in onze genen geprint gestaan.

De kernwaarden waar pluzcare voor staat:

  • Vrijheid van keuze
  • Persoon gerelateerde kwaliteit
  • Kwaliteit gebonden vergoeding

Eerlijk en beantwoordend aan de tijdgeest van vandaag.