De administratieve lastendruk in de Zorg is hoog. Zowel aan de kant van de zorgverleners, die verslag moeten doen van hun werk alsook aan de kant van de toezichthoudende instanties zoals SVB en Zorgkantoren, die toezien op een goede uitvoering van de regelgeving. Dat is de praktijk waar pluzcare rekenschap van geeft.

De uitdaging van pluzcare ligt in het reduceren van de administratieve lastendruk terwijl tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de administratieve data wordt verhoogd. Daarvoor gebruikt pluzcare een online portal, gebouwd op basis van blockchain technologie. Het zijn de gebruikers die informatie invoeren in de portal van pluzcare en deze informatie onderling valideren. Zo ontstaat er een éénduidige waarheid.

pluzcare wil de foutkans van menselijk handelen reduceren. Daarom wordt gewerkt met bewezen templates of formats met een zelfcorrigerende logica. Gebruikers krijgen een systeemmelding zodra gegevens niet beantwoorden aan het voorgeschreven format.