Ouderenzorg

In een tijdperk van verandering waarin mensen langer leven en ook langer thuis blijven wonen, staat de toegankelijkheid naar een nieuw zorglandschap waarin ouderen specifieke zorgbehoeften hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen, centraal. Mensen met dementie thuishouden in hun eigen vertrouwde omgeving geniet dan ook de voorkeur. Dit vraagt uiteraard veel van partner, familie en vrienden. Immers zij worden van gelijken ineens mantelzorger en feitelijk mentoren. Er zijn voorbeelden waarin de mantelzorg uitvalt of doordat de partner zelf kampt met lichamelijke zorgen. De kinderen van de ouderen leven in een cultuur waar de economie nog steeds in hoge mate is gebaseerd op tweeverdieners.

Dementie is slechts één ziektebeeld bij ouderen. Ouderen met leeftijdsgebonden klachten zoals chronische aandoeningen of stoornissen in het bewegingsapparaat blijven ook steeds langer thuis wonen, ook in de laatste levensfase. Daarnaast zijn de verpleeghuizen niet in.

Onze levensverwachting neemt spectaculair toe. De stijgende leeftijdsverwachting leidt tot een sterke toename van ouderenzorg. Zorgvragen nemen toe. Zorgkosten blijven stijgen. Zorgkwaliteit wordt een trend.

Die beweging hangt niet alleen samen met de veranderingen bij onze overheid en de zorgverzekeraars. Wij van ‘pluzcare’ zijn van mening dat de zorgvragers en de zorgverleners samen een geheel kunnen vormen en zich samen beter kunnen voorbereiden op de toekomst waarin keuzevrijheid en betaalbaarheid centraal staan.

Bij ‘pluzcare’ kunnen oudere zorgvragers op de portal van ‘pluzcare’ zelfstandig of met hulp van mantelzorg en/of familie, een zelf gekozen en zelfstandig werkende zorgverlener die gekwalificeerd is in het werken met ouderen in de eigen regio kunnen kiezen en ook zelfstandig bepalen welke zorgkwaliteit tegen een onderling overeengekomen betaalbare prijs geleverd wordt, zónder tussenkomst en de gangbare bemiddelingskosten van een zorgbemiddelingsbureau.