Mensen met een beperking

Mensen met een beperking die zelfstandig wonen hebben hulp nodig in hun leefomgeving. De leefomgeving verzorgen heeft niet alleen te maken met het zorgen voor sfeer, privacy, ruimte, een prettige inrichting en, veiligheid, en natuurlijk ook de leefomgeving verzorgen. Activiteiten zoals zorgen voor maaltijden, verzorgen van kleding, linnengoed en schoeisel behoren hierbij. De zorgbehoeften bestaan voornamelijk uit ondersteunen of overnemen van huishoudelijke en algemene dagelijkse levensverrichtingen en op de aansluiting van de mogelijkheden van de cliënt.

Het huishouden heeft ook uitgaven en reserveringen, soms vindt een cliënt het moeilijk om zijn uitgaven op een rijtje te zetten en heeft hij hulp nodig bij het maken van een begroting of meedenken over goedkopere alternatieven of over aanvragen van toeslagen bij de gemeente. Een goede samenwerking met de mantelzorgers is hierbij essentieel.

Op het portal van “pluzcare” kunnen zorgvragers en zorgverleners die affiniteit hebben met bovenstaande beschrijvingen elkaar vinden.

Bijvoorbeeld door een zelf gekozen en zelfstandig werkende zorgverlener die gekwalificeerd is in het werken met mensen met een beperking kiezen in de eigen regio en zelfstandig bepalen welke zorgkwaliteit tegen een onderling overeengekomen betaalbare prijs geleverd wordt, zónder tussenkomst en de gangbare bemiddelingskosten van een zorgbemiddelingsbureau.