pluzcare laat kwaliteiten onderling meten

Kwaliteit is de mate waarin de daadwerkelijk verleende zorg overeenkomt met wat men vooraf wenselijk vond. De ontvangen en geleverde zorg kan wederzijds gewaardeerd worden.

Als we praten over verzorging is kwaliteit een subjectief begrip. Je bent zelf goed in staat om de zorghulp die je geboden wordt te waarderen. Hier speelt de klik tussen zorgvrager en zorgverlener een grote rol. Je vraagt tenslotte de verzorging die lekker bij je past. Voor je welbevinden is die persoonlijke waardering van belang.

Praten we over verpleging dan is kwaliteit naast de eigen beleving, tevens een kwestie van voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. De Zorg in Nederland is goed gedefinieerd en gedocumenteerd. Vrijwel elke zorghandeling kent protocollen en richtlijnen. Daar valt niet mee te marchanderen.

Voor elke verrichtte handeling, of het nu om verzorging gaat dan wel om verpleging, wordt door pluzcare aan de hand van een vragenlijst een beoordeling opgesteld. Daarbij dient de zorgvrager een beoordeling te geven over de zorgverlener en vice versa. Deze beoordelingen worden opgeslagen, uitsluitend met toestemming van de betrokkenen. In het geval een beoordeling niet mag worden opgeslagen, wordt deze als blanco genoteerd.